Fiba Yenilenebilir Enerji, kurulu gücü yeni yatırımlarla yüzde 25 artıracak

Porfföyünün tamamı yenilenebilir enerjiden oluşan Fiba Yenilenebilir Enerji, 2’nci Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Rapor, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) standartlarıyla uyumlu olarak hazırlandı. 2022 yılına ait rapora göre şirket; 14 rüzgar ve 5 güneş enerjisi tesisi ile 1 milyon 716 bin 662 MWh temiz enerji üreterek bir önceki yıla göre yüzde 11 oranında artış kaydetti.

Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) yaklaşımını tüm operasyonlarına entegre ettiklerini belirten Fiba Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Koray Kıymaz şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik Raporumuz kapsamında paydaşlarımızla tüm şeffaflığıyla paylaştığımız faaliyetlerimiz hem Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ve hem de imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UNGC) insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularını içeren 10 ilkesine uyum sağlıyor. Yenilenebilir enerji alanında ülkemizde lider şirketlerden biri olmayı hedefliyor, bu doğrultuda çalışmalarımızı şeffaflıkla sürdürüyoruz” dedi.

Enerji sektörünün rolü giderek artıyor

Fiba Yenilenebilir Enerji olarak, sürdürülebilirlik politikalarını tüm tedarikçileri ile yaygınlaştırmayı, yenilenebilir enerjideki yükseliş trendinin bir parçası olmayı ve enerji dönüşümünü daha da hızlandırmayı hedeflediklerini vurgulaya Koray Kıymaz, “Yenilenebilir enerji alanında sadece Fiba Yenilenebilir Enerji’yi değil aynı zamanda Türkiye’nin enerji ekosistemini de dönüştürmeye yönelik öncü adımlar atıyoruz” şeklinde konuştu.

2022 yılında tüm dünyada etkileri görülen bölgemizdeki jeopolitik gelişmeler, aşırı hava olayları, iklim değişiklikleri, enerji fiyatlarındaki artış gibi gelişmelerin, enerji sektörünün rolünü bir kez daha gözler önüne serdiğine dikkat çeken Kıymaz şöyle devam etti: “İklim krizi, küresel riskler arasında öne çıkıyor. Bu da ülkelerin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için köklü bir değişim yapma ihtiyacını beraberinde getiriyor. Böylece yenilenebilir kaynaklar, emisyon azaltımı ve enerji verimliliği konuları küresel öncelik haline geliyor.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx