Yargıtay: Retweet etmek ‘suça ortaklık’

Sosyal medya paylaşımlarına ait dikkat çeken karar Yargıtay 18. Ceza Dairesi tarafından verildi.

Söz konusu davada; kendi hesabından diğer bir hesaptaki hakaret içeren ”pislik, namert, edepsiz, yalancı, silah kaçakçısı, çirkef, imansız, izzetiz, rüşvetçi, salyasını akıtan, şerefsiz” sözlerinin yer aldığı paylaşımı retweet eden kuşkulu hakkında kabahat duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet Savcılığının kovuşturmaya yer olmadığına dair kararına yapılan itiraz, 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun faydasına bozma tebliğnamesiyle belge Yargıtay 18. Ceza Dairesinin gündemine geldi.

Dosyayı inceleyen daire, şüphelinin isim ve soyadının yazılı olduğu bir kullanıcının Twitter hesabından davacıdan bahsederek paylaşımlar yapmasının, hakaret kabahatinden iddianame düzenlenebilmesi için kâfi kanıt niteliği taşıdığına dikkat çekti ve mahallî mahkemenin kararını bozdu.

Kararda, Cumhuriyet Savcısının, ihbar yahut bir cürmün işlendiği izlenimini veren bir hali öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere işin gerçeğini araştırmaya başlayacağı, toplanan kanıtların, kabahatin işlendiği konusunda kâfi kuşku oluşturması halinde iddianame düzenleyeceği hatırlatıldı.

”YETERLİ KUŞKU OLUŞTURDUĞU AÇIKTIR”

Yargıtay 18. Ceza Dairesi tarafından paylaşılan karar metnindeyse şu sözlere yer verildi:

”İncelenen evrakta, şüphelinin isim ve soy isminin yazılı olduğu @… kullanıcı isimli twitter hesabından müştekiden bahsedilerek paylaşımlar (retweetler) yapıldığının anlaşılması karşısında; CMK’nın 170/2. unsuru uyarınca evraktaki mevcut kanıtların kuşkulu hakkında hakaret cürmünün işlendiği konusunda iddianame düzenlenebilmesi için kâfi kuşku oluşturduğu açıktır.

Şüphelinin hareketinin sübut bulup bulmadığı hususu, tüm ispatların, mahkemece birlikte tartışılıp kıymetlendirilmesi sonucu belirlenmesi gerekmektedir. Yapılan açıklamalara nazaran, kuşkulu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına ait karar ve bu karara itiraz sonucunda verilen itirazın reddine dair mercii kararı hukuka aykırıdır”

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.