İfa Tanımı: İfa sözcüğünün manası; herhangi bir işi veya yapılması gerekeni yerine getirmek ve yapmak anlamına gelir. İfa Nedir TDK: İfa kelimesinin TDK anlamı da; bir işi yerine