Halef sözcüğünün tanımı

Halef Tanımı: Bir başkasını başarılı kılan veya takip eden bir kişi veya başarılı olan unvana sahip olan kişi demektir. Halef kelimesinin kökeni Latinceden…

Posted On