Resmi Gazete 28 Temmuz 2022 Perşembe| Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yasama kısmı kanunları, yürütme ve yönetim kısmına ait gelişmeler, yargı kısmı kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan 28 Temmuz 2022 tarihli ve 31906 sayılı Resmi Gazete’nin detayları aşikâr oldu.

Peki 28 Temmuz 2022 Perşembe Resmi Gazete sayısında neler var?

İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları…

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– İthalatta Ek Gümrük Vergisi Uygulanmasına Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5902).

–– Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Belirtilen Kimi Orman İşletme Müdürlüklerinin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5903).

–– Mevcut Doğal Gaz Dağıtım Bölgeleri Lisans Kapsamı Dışında Kalan Organize Sanayi Bölgelerine ve Sanayi Bölgelerine Doğal Gaz Ulaştırılması Emeliyle BOTAŞ Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 5904).

–– Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanın Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5905).

–– Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanın Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5906).

–– Hudut ve Koordinatları Gösterilen Alanların “İTÜ TEKNOPARK Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5907).

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Ünitelerin Nitelik, Kurulduğu Kent ve Ülke, Vazife Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Konseyi Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 5908).

–– Ulusal Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve Tersaneler Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Unsurunun (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına Ait Adap ve Asıllarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yordam ve Temeller (Karar Sayısı: 5909).

–– Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Unsurunun (f) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına Ait Yordam ve Asıllarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yöntem ve Asıllar (Karar Sayısı: 5910).

–– Kontratlı Çalışana Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5911).

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340).

YÖNETMELİKLER

–– Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat, Misyon ve Çalışma Temelleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5912).

–– Cumhurbaşkanlığının Sorumluluğunda Olup Ulusal Saraylar Yönetimi Başkanlığı İdaresinde Bulunan Tarihî Bina ve Nesnelerin Tamiratları ve Onarımları ile Etraf Düzenlemesine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik.

–– Reklam Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

–– Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

–– Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

–– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

YARGI KISMI ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 7/4/2022 Tarihli ve 2014/15345 Müracaat Numaralı Kararı.

–– Anayasa Mahkemesinin 23/2/2022 Tarihli ve 2018/26241 Müracaat Numaralı Kararı.

–– Anayasa Mahkemesinin 23/2/2022 Tarihli ve 2019/37961 Müracaat Numaralı Kararı.

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları b – Çeşitli İlânlar.

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri.

https://www.resmigazete.gov.tr/


Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.