AYM: Yenikapı ve Maltepe belirlendi diye diğer meydanlar yasaklanamaz

Gezi davasında 18 yıl hapis cezası verilen avukat Can Atalay, 2014 yılında İstanbul Valiliği’nin yasak kararına karşı başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.

Can Atalay’ın da aralarında bulunduğu yedi kişilik düzenleme kurulu, Kadıköy İskele Meydanı’nda “Marmara kent ve doğa mitingi” konulu bir toplantı düzenlemek istediklerini 17 Aralık 2014 günü İstanbul Valiliği’ne bildirdi.

Valilik, 2911 sayılı kanunu işaret ederek mitinglerin sadece Yenikapı ve Maltepe’de yapılabileceğini belirterek, belirtilen yerler dışında yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin kanuna aykırı sayılacağını bildirerek talebi reddetti.

Can Atalay’ın 23 Aralık 2014’te valiliğin işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali için İdare Mahkemesi’nde açtığı dava reddedildi. Atalay konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

AYM: MEKAN BELİRLENMESİ DİĞER ALANLARIN YASAKLANDIĞI ANLAMINA GELMEZ

Yüksek Mahkeme şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:

Anayasa’nın 34. maddesinin birinci fıkrasında herkesin önceden izin almadan barışçıl nitelikte toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahip olduğu yönünde düzenleme ile bu hakkı güvenceye bağlanmıştır.

Toplantı ve gösterinin düzenlenmesi ile hedeflenen amaçlarına ulaşılabilmesi için önemi gözetildiğinde mekan seçim serbestisinin soyut ve kategorik olarak yasaklanması Anayasa bakımından kabul edilemez.

Hangi mekanın toplantıya en uygun olacağını seçme serbestisi toplantının düzenleyicilerine tanınmalıdır.

Kamu otoritelerinin bu yöndeki sınırlamaları somut olayın koşullarına göre demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmalıdır.

Tüm kamusal alanlar toplantı düzenlenmesi için açık ve mevcut olmalıdır. Toplantı düzenleme alanlarının idare tarafından belirlenmesi diğer yerlerde toplantı gerçekleştirilemeyeceği anlamına gelmemektedir.

Mekan belirlenmesi kolaylaştırıcı bir alternatif olup bu durum bu mekanlar dışında toplantı ve gösteri yapılmasının yasaklandığı sonucunu doğurmaz.

HÜKÜM: ANAYASA İHLALİ

Anayasa Mahkemesi neticede şu hükmü kurdu:

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna oybirliğiyle,

Anayasa’nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine İrfan Fidan ve Muharrem İnce’nin karşı oyları ve oy çokluğuyla,

Kararın bir örneğinin toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir